Werkplekscan

Werkplekscan

Wat is een werkplekscan?

Een werkplekscan wordt ingezet om een individuele medewerk(st)er advies op maat te geven. Tijdens deze werkplekscan wordt ingegaan op eventuele aanwezige of dreigende lichamelijke klachten. De werkplek wordt geïnventariseerd en indien nodig samen met de medewerker aangepast (met de huidige kantoorinventaris). De medewerker krijgt advies en tips over zijn werkhouding en werkwijze. Hierbij zal (in eerste instantie) uitgegaan worden van de huidige kantoorinventaris. Bewustwording, zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, feedback en communicatie zijn in het werkgedrag belangrijke aspecten.

Bel gerust voor meer informatie en een kostenindicatie: 0318-628128

 

Is uw werkplek optimaal ingericht?