Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Een gezonde werkplek zorgt voor fitte medewerkers

Bedrijfsfysiotherapie of arbeidstherapie is een specialisatie van fysiotherapie, gericht op verzuimpreventie. De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar ook met ARBO-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. 

De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen van aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers via een geïntegreerde aanpak aan een gezonde werkomgeving.

Rudolf Span, bedrijfsfysiotherapeut

Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. En dus richt de bedrijfsfysiotherapeut zich in de eerste plaats op preventie van aandoeningen aan het bewegingssysteem door de organisatie van arbeid zorgvuldig te beoordelen en werkplekken aan een grondige analyse te onderwerpen. Op basis hiervan komt hij tot de optimale inrichting van de werksituatie en een structurele verbetering van het werkklimaat. Tegelijkertijd besteedt hij veel aandacht aan de werknemer zelf. Advies met betrekking tot de juiste werkhouding, lichaamsbeweging en gedrag speelt een belangrijke rol in het voorkomen van fysieke klachten.

EENVOUDIGE AANPASSINGEN AAN DE WERKPLEK EN WERKHOUDING KAN AL EEN WERELD VAN VERSCHIL MAKEN

Bestaande klachten

Bij bestaande gezondheidsproblemen gaat hij op zoek naar de aard en oorzaak van de problemen en komt van daaruit tot gericht advies om de klachten te verminderen en te herstellen. Ook hier geldt dat de inrichting van het werk en de manier waarop de werknemer zijn werk verricht vloeiend moeten samengaan. Zit een werknemer al even met klachten thuis? Dan begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut de organisatie en het individu bij herstel en een zorgvuldige re-integratie.

 

Waarom bedrijfsfysiotherapie?

Ook op het werk geldt: leven is bewegen. Of u nu in de bouw werkt of een kantoorbaan heeft, lichamelijke klachten horen niet bij uw dagelijkse werkzaamheden. Tijdens een consult van de bedrijfsfysiotherapeut brengt hij uw werksituatie in kaart en stelt hij een persoonlijk actieplan op. Soms zijn er slechts minimale veranderingen nodig om uw werkzaamheden te verlichten!

Een gezonde werkplek zorgt voor een beter werkklimaat. Hoe beter het werkklimaat, hoe fitter uw werknemers. Hoe fitter uw werknemers, hoe lager het ziekteverzuim… Het klinkt simpel en dat is het ook! Door goed te kijken en in te spelen op de situatie waarin uw medewerkers hun functie uitvoeren, zorgt de bedrijfsfysiotherapeut voor een optimaal ingerichte werkplek.

Werkelijk ieder mens en iedere functie is anders, daarom vraagt bedrijfsfysiotherapie om een aanpak op maat. Heeft u interesse in een training of werkplekscan van de bedrijfsfysiotherapeut? Dan volgt eerst een vrijblijvend, kosteloos intakegesprek waarin uw wensen worden besproken. Vervolgens stelt de bedrijfsfysiotherapeut een plan op en volgt een prijsopgave, zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vrijblijvende informatie

Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Praktijk voor Fysiotherapie Spanbalans Veenendaal

Vendelier 41
3905 PB Veenendaal
0318 628128
info@spanbalans.nl

Rudolf Span, bedrijfsfysiotherapeut